RMF FM


Radio RMF is the first commercial broadcaster in
Poland, which began issuing its program 15 January
1990 year. The station has for many years the most
popular public address system in the country, proposing
to his audience hits, best music and most important
facts. Radio station broadcast music and news broadcast
24 hours a day. Music Profile station covers the greatest
hits of the last 30 years (Adult Contemporary format.)
RMF FM is considered one of the fastest, most reliable
and accurate sources of information. The station uses
the largest news agencies and a wide network of its
own correspondents and reporters located in Poland
and in most regions of the world.

Radio RMF to pierwszy komercyjny nadawca radiowy w
Polsce, który emisje; swego programu rozpocza;?
15 stycznia 1990 roku. Stacja jest od wielu lat najpopularniejsza;
rozg?os'nia; w kraju, proponuja;ca; swoim s?uchaczom
przebojowa;, najlepsza; muzyke; i najistotniejsze
fakty. Rozg?os'nia nadaje program muzyczno-informacyjny,
emitowany 24 godziny na dobe;. Profil muzyczny stacji
obejmuje najwie;ksze przeboje z ostatnich 30 lat (format
Adult Contemporary). RMF FM uznawane jest za jedno
z najszybszych, najbardziej wiarygodnych i rzetelnych
z'róde? informacji. Stacja korzysta z najwie;kszych
agencji informacyjnych oraz szerokiej sieci w?asnych
korespondentów i reporterów zlokalizowanych
w Polsce i w najwaz.niejszych regionach s'wiata..Listen Here RMF FM (Radio) - Poland Live Streaming
24/7
Search Your Radio

Twitter Delicious Facebook Digg Favorites More

 
Design by Mahabub